Release Notes

Mail2Folder wordt actief bijgehouden.

Mail2Folder is al 5 jaar robuust en betrouwbaar in gebruik bij bedrijven uit verschillende branches. We weten wat er nodig is om een product naadloos in het bedrijfsproces te laten passen. We hebben veel aandacht en zorg voor het ontwikkelen van functies, het verbeteren van de bruikbaarheid en het optimaliseren van de prestaties.

Aanvullingen en wijzigingen in 2017

 • Optie voor wel of niet apart opslaan in de Windows folder van de e-mail bijlagen in de aan te geven Windows folder.
 • Vanuit contactpersonen een brief vanuit een briefsjabloon aanmaken. Na het selecteren van een contactpersoon met de rechtermuisknop kan een briefsjabloon worden gekozen en worden de gegevens vanuit de contactpersoon gebruikt in de resulterende brief of e-mail.
 • Bij het aanmaken van een Outlook map wanneer deze niet bestaat kan worden gekozen om de Windows folder naam over te nemen in de Outlook map naam.
 • Controle op de toegangsrechten van de Windows folders bij het indexeren of bij het kopiëren naar een specifieke Windows folder: extra categorie die aangeeft dat de e-mail niet gekopieerd is naar de Windows folder, maar wel verwerkt in de Outlook map.
 • Informatieve tijdaanduiding en voortgangsscherm voor het indexeren van de Windows folders.
 • Word Add-In Doc2Folder is beschikbaar, voor het versnellen van openen en opslaan van documenten op basis van het kenmerk
 • Het op het juiste scherm plaatsen van een dialoogvenster. Pop-upvensters in Outlook komen te staan op het scherm waar Outlook staat.
 • Optie voor het instellen van een aanvullende bedrijfsfolder, bijv. op een andere netwerkschijf

Aanvullingen en wijzigingen in 2016

 • Installatie en update via één bestand ‘Setup Mail2Folder’, verwijderd automatisch voorgaande installaties
 • Instellingen scherm met instellingen gegroepeerd
 • Omgang met Outlook map namen met vreemde tekens en gebruik van forward of backward slash
 • Indexering voor Outlook mappen, zodat ook bij meer dan 1500 mappen en submappen de e-mails snel verwerkt worden
 • Extra optie in instellingen tab Kenmerk:
  • Kenmerk = Afzenderdomein;  Domeinnaam van afzender is de projectfolder. Alleen als alle ontvangen e-mail van de afzender naar hetzelfde dossier/project kan.
  • Kenmerk zoeken in Notities in Contacten; Wanneer in het Notitieveld in de default Contacten van een contactpersoon een [Kenmerk] is ingevoerd en er bij inkomende e-mail geen kenmerk in het onderwerp staat, wordt dit kenmerk automatisch in het onderwerp opgenomen en de e-mail daarna verwerkt.
 • Extra optie in instellingen tab Windows folder
  • Windows subfolder naam waarin e-mail onder de dossier- of projectenfolder worden opgeslagen; E-mails en Bijlagen kunnen nu in ieder hun eigen subfolder in een dossier worden opgeslagen wanneer het betreffende veld wordt ingevuld met de naam van deze subfolder onder de Dossierfolder met (Kenmerk).

Aanvullingen en wijzigingen voorafgaand 2015

 • Alle functionaliteiten zijn opgenomen in de handleiding.